Στην έδρα εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, η “BIMA” διαθέτει τις κεντρικές της εγκαταστάσεις, στην βιομηχανική περιοχή Σίνδου στο Ο.Τ.51Β οδός ΔΑ 7 συνολικής έκτασης 1600τ.μ. και υποκατάστημα στην οδό Μοναστηρίου 151 & Ι. Κωλέττη 33 εκτάσεως 170τ.μ. 

Τόσο στις κεντρικές εγκαταστάσεις όσο και στο υποκατάστημα, είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου, μεγάλη ποικιλία μηχανημάτων, κοπτικών εργαλείων, οργάνων μέτρησης και μετρολογίας.